Vask, tynning og diverse

Før ein set i gang med å mala både ute og inne er det særs viktig at ein reingjer godt. Dette fjernar feit og smuss om kan ha sett seg på overflata som du skal behandla slik at det vert eit godt ferdig resultat og malinga heng godt på underlaget. På enkelte underlag som til eksempel terrassebord er det nødvendig med sterk reins som mattar ned gamal beis/maling. Feilar ein med å førebu seg ja då må ein førebu seg på å feila.  Mykje av ny maling er no vatntynna som gjer at den luktar minder og tørkar fortare. Som namnet tilseier så tynnar ein desse malingstypane ut med vatn, ein reinsar og malingsutstyret med vatn. Oljebasert maling tynnar ein for med meste med whitespirit.

imgGjøco Husvask er eit rengjeringsmiddel for fjerning av smuss på malte og umalte overflater. Gjøco Husvask nyttast til den årliege husvasken og er og veleigna til båtar, maskinar og containere. Finnes i 1 og 4 liter.

 

imgGjøco Terrasserens er eit sterkt, alkalisk reingjerningsmiddel for fjerning av gamal treolje, smuss og forureining. Gjenoppfriskar trefargen på terrassebord og hagemøblar. Nyttast på terrassar og hagemøblar. Må ikkje nyttast på edeltre. Unngå at Gjøco Terrasserens kjem i kontakt med malte flater, aluminium og glas. Eventuelt søl spyles vekk med reint vatn.

 

imgGjøco Kraftvask er eit sterkt alkalisk, fosfatfritt vaske- og soppdrepande middel til utvendige husflater. Nyttes på utvendige husflater til fjerning av feit, smuss og sopp før ommaling. Gjøco Kraftvask virkar lett mattande på malingsfilmen og er difor veleigna å nytta før ommaling.

NB: Virkar korroderande på aluminium og lettmetall. Virkar etsande på glas – vindauge dekkes eller skylles straks reine.

imgGjøco Sopp- og Algefjerner drep effektiv uønska vekst av sopp, grønske, alge eller lav. Kan og nyttast til desinfeksjon av overflater. Nyttast på utvendig tak, stein, mur, fasade og terrassar. Må ikkje påførast ved fare for regn, nattefrost eller i direkte sollys. Dødt materiale vert fjerna naturleg av regn eller vind. Eventuelt kan overflata spylast eller kostast rein.

 

sopp-oggrnskefjernerGjøco Sopp- og grønskefjernar fjerne svertesopp og alger, og redusere moglegheita for nye soppangrep på flater som er overflatebehandla med beis, oljedekkbeis eller maling. Kan og nyttast til desinfeksjon av overflater.  Flatea reingjers først med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask.

imgGjøco Interiørrens er eit reingjeringsmiddel til innandørs bruk på flater før ommaling. Fjernar effektivt feit, såperestar, sotpartiklar og anna forureining.

 

imgGjøco Maling- og lakkfjerner fjerner effektivt dei fleste typar maling og lakk på dei fleste underlag. Ved bruk på plastbåtar og edle tresortar anbefales det å prøve på eit mindre felt først. NB: Gjøco Maling- og lakkfjerner vil angripe glassfiber etter at maling/bunnstoff er laust opp. Har liten effekt på tokomponent maling.

Gjøco White Spirit er eit reingjerings- og tynnemiddel for oljebasert maling og lakk. Nyttast og til reingjering av penslar og malerverktøy, til fjerning av oljesøl og skismurning m.m.

 

For sikkerheitsdatablad, Tekniskdatablad og FDV sjå http://gjoco.no/no/