Utandørsmaling

imgHerregård dør og vindusmaling er ein vatntynna slitesterk maling som er spesielt egna til høvla treverk. 0,75liter og 3 liter spann.

 

imgHerregård Exclusive Oljemaling er ein slitesterk og værbestandig oljemaling for utvendig treverk. Den er spesielt godt egna for værutsatte stadar, og gjev god vern mot falming og nedmatting. Herregård Exclusive Oljemaling inneheld filmbeskytta sopphindra middel. Den har god vedheft til underlaget, og er velegna til dører og vindauge. Herregård Exclusive nyttast på nytt og grunnet treverk, tidlegare beisa eller malt utvendig høvla eller uhøvla treverk. 0,75liter, 3liter og 10 liter spann.

herregardmaximalHerregård Maximal er ein emulsjonsmaling basert på rein akryl og vatntynna alkyd. Inneheld filmvern midlar mot svertesopp. Maximal tørkar fort og er overmalbar etter bare 4 timar. Dette er desidert vår mest solgte utandørsmaling. 0,75liter, 3liter og 10 liter spann.

imgHerregård Terrassebeis er ein vatntynna beis med filmvern middel mot svertesopp. Den har god penetrande og vannavisande effekt som verner treverket godt. Herregård Terrassebeis nyttast utvendig på terrassar og hagemøbler. Kan nyttast på trykkimpregnert materiale, og både gamalt og nytt treverk. 3liter og 10liter spann.

imgHerregård Treolje XO er ein impregnerandes treolje tilsatt filmvern middel mot svertesopp. Produktet er vantnbestandig og har god penetreringsevne. Herregård Treolje XO nyttast utvendig på terrassar, leveggar, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. På lyst treverk bør olja pigmentarast.

imgGjøco Murseis er ein vatntynna upigmentert seis/impregnering til mineralsk underlag. Nyttast på ubehandla mur og for å binda lause partiklar på overflata før vidare behandling. Teglstein må pussast før overmaling. 3liter og 10 liter spann.

imgGjøco Oljebeis er ein lett tiksotrop alkydoljebasert beis. Treng godt inn i treverket, og gjev effektiv impregnering samstundes som den dannar ein værbestandig film. Tørkar fort og gjev ei transparang overflate. Nyttast på nytt eller tidlegare beisa treverk. Kan og nyttast på trykkimpregnert materiale.

imgGjøco Oljedekkbeis er ein tiksotrop alkydoljebasert dekkbeis tilsatt filmverna sopphindra middel. Har gode påføringsegeigeskapar og gjev ein avdempet trestruktur. Gjøco Oljedekkbeis anvendes på nytt og grunnet, tidligere beiset, eller dekkbeiset treverk. Kan også benyttes på trykkimpregnert materiale.

 

imgGjøco Oljegrunning er ein lett tiksotrop grunning for utvendig treverk som er basert på penetrerende alkyder og oljer. Inneheld filmkonserverande middel mot svertesopp. Gjøco Oljegrunning er ideell for grunning av utvendig treverk av gran og furu, både nytt og værslitt. Grunninga finst som klar og kvit.  1liter, 3liter og 10 liter spann.

 

imgGjøco Oljemaling er ein værbestandig, tiksotrop alkydmaling til utandørs bruk. Den er tilsatt filmverna sopphindande middel, og har ein fyldig konsistens og er lett å påføra. Gjøco Oljemaling nyttast på nytt, beisa, dekkbeia eller malt treverk. Kan og nyttast som dekkstrøk på grunna jern og på tidlegare malt, utherda mur og betong. Kan og nyttast på trykkimpregnert, grunna materiale. o,75liter, 3liter og 10 liter spann.

 

imgHerregård Linoljemaling er ein halvblank, alkydforsterket linoljemaling. Ein miljøvenleg kvalitetsmaling tilsatt filmverna middel mot svertesopp. For utvendig bruk på nytt, beisa eller malt treverk. Anbefalt først og fremst til underlag som tidlegare er malt med linoljemaling. Linoljemaling er ferskvare og blir difor bare seld som bestillingsvare.

 

For sikkerheitsdatablad, Tekniskdatablad og FDV sjå http://gjoco.no/no/