Innandørsmaling

imgGjøco Bliss er ein vatntynna maling som er annbefalt av Noregs Astma og Allergiforbund. Malinga er glans 10 og er difor godt egna til å vaska. Malinga kjem i 0.75liter, 3liter, og 10liter spann.

 

imgFashion  er ein vatntynna luktsvak oljemaling for innandørs bruk. Har gode påføringseigenskapar og gjev ein slitesterk og elegant finish. Nyttast til mellom- og toppstrøk på panel, MDF, dører, vindauge, karmar, listverk og innredning. Malinga finnes i 15, 40 og 80 glans. 0,75liter og 3liter spann.

imgGjøcoproff 02 er ein vatntynna, heilmatt PVA- maling for innvending bruk. Nyttast i tak og som grunning og toppstrøk på tre, bygningsplater, glassfibervev, puss, betong m.m. 3liter og 10 liter spann.

imgGjøcoproff 07 er ein vatntynna,miljøvenleg og profesjonell PVA- maling for innvending bruk. Nyttast til mellom- og toppstrøk på bygningsplater, glassfibervev, sandsparkel, puss, betong m.m. 3liter og 10liter spann.

 

imgGjøco Heftgrunn er ein matt, interiørgrunning basert på alkydolje. Gjøco Heftgrunn er ideell som grunning og som dekkstrøk i tak. Benyttes på underlag som treverk, bygningsplater, tapet, vev, tørr mur og betong, tidligegare malte flater etc. 1liter, 3liter og 10liter spann.

imgGjøco 40 Oljebasert er ein halvblank, slitesterk golvmaling basert på uretanalkyd. Nyttast innvendig på tre og gamle betonggolv. Sugande betonggolv kan mettast med fortynna Gjøco Gulvolje.

imgGulv 40 vatntynna er ein  gulvmaling basert på polyuretanmodifisert alkyd.

Malinga har gode påføringseigeskapar, god utflyt og er særs slitesterk. Nyttast på innendørs tregolv og gamal betong. Kan og nyttast utandørs på gamle betonggolv. Må ikkje nyttast på ny betong eller på fuktige flater.

imgGjøco Interiør 25 Våtrom er ein luktsvak vatntynna rein akrylmaling for innendørs bruk. Dekker godt og gjev ein slitesterk overflate som er lett å holde rein. Gjøco Interiør 25 Våtrom er ideell som toppstrøk i så vel våtrom (bad og kjøkken) som i stove, gang og soverom. Nyttast på bygningsplater, MDF, puss, betong, glassfibervev, miljøstrie, tidlegare malte flater etc. 1liter, 3liter spann.

interirbeisGjøco Interiørbeis er ein vatntynna oljebeis til innendørs bruk på ubehandla treverk som panel, dører, listverk og møblar. Gjev treverket en transparent og matt utsjånad. Kan blandast i mange ulike fargar. Anbefales ikkje til harde treslag og parkett, som til eksempel eik. 0,75liter og 3liter spann.

imgSperregrunn er en vatntynna grunning til sperring og isolering av f.eks. sot, nikotin og andre fargestoffer. Motvirkar kvaegjennomslag frå kvist. Kan nyttast på dei fleste underlag som panel, bygningsplater, glassfibervev, tapet, gipsplater, gamal puss og betong m.m.  Bør ikkje nyttast på ny betong. 1liter, 3liter og 10 liter spann.

imgGjøco Superfinish  er ein  rein akrylmaling for innandørs bruk. Den har gode påføringseigenskapar og gjev god utflyt. Nyttast til mellom- og toppstrøk på dører, vindauge, karmar, listverk, panel og innreiing. Malinga kjem i 15, 40 og 80 glans. 0.75liter og 3 liter spann.

 

imgSupermatt Rom er ein glansfri maling som ikkje gjev gjennskin.

0,75liter, 3liter og 10 liter spann.

 

For sikkerheitsdatablad, Tekniskdatablad og FDV sjå http://gjoco.no/no/