Heim og fritid

Forutan trelast- og byggevarer fører Sandvoll Handel ulike hushaldningsprodukt. Me tilbyr ulike vaskemiddel, vaskeutstyr (moppar osv.), samt toalett- og tørkepapir. Me leverer desse produkta i store kvanti kor det er mykje pengar å spare. Stikk innom for å sjå utval og prisar.

img_6126

Noko av utvalet vårt i hushaldningsavdelinga.