Utemiljø

Hjå Sandvoll Handel får du fleire ulike typar jord, kalk, gjødsel og andre varer til til utemiljø i sesong. Me har konkurransedyktige prisar og store kvantum. Kom innom for å sjå utval og prisar.

Me nyttar Floralux produkter frå Nittedal Torvindustri som sidan 1948 har utvikla og produsert eit breidt spekter av kvalitetsprodukt til norske hagar.

FLORALUX - PLANTEJORD

Floralux® Plantejord er ypperlig til bruk i blomsterpotter, urner,
balkongkasser og til dyrking og stikking av småplanter. Til grønnsaker og planter i veksthus og på friland.
Bytt jord på planter som står i potter og urner hvert år. Det fremmer trivselen og veksten for plantene.
Bruk Floralux® Dreneringskuler for å lage drenering i potter, kasser og urner. Hvis ikke blir jorden lett «sur». Det er viktig med jevn tilgang på fuktighet, vann derfor ofte og lite. Tilgang på næring er viktig for alt som vokser. Husk derfor å tilføre næring jevnt over hele vekstsesongen, eller bland inn langtidsvirkende næring ved planting.
Det kan lønne seg å friske opp «gammel og sliten» jord ved å blande inn ny, frisk Floralux® Plantejord.

torvtak20tor

FLORALUX - DEKKBARK -  FURUBARK

Floralux® Dekkbark er velegnet som dekke i plantefelt og skråninger. Floralux® Dekkbark reduserer behovet for vanning. Den hindrer også ugressvekst og reduserer erosjon i skråninger.

Brukerveiledning:
Fjern alt ugress der du vil bruke bark. Gjødsle plantebedet. Legg ugresshemmende Floralux® Barkduk på bakken. Legg ut ca. 10 cm tykt lag med Floralux® Dekkbark. Fyll etter med ny bark på toppen hvert år. Ved ettergjødsling får man best virkning med Floralux® Hagegjødsel eller Floralux® Naturgjødsel utblandet i vann.

torvtak20tor

FLORALUX - KUGJØTSELKOMPOST

Floralux® Kugjødselkompost er velegnet til bruk i blomsterbed og
kjøkkenhage. Produktet tilfører næring og humus ved
innblanding i jorda.
Floralux® Kugjødselkompost består av sphagnumtorv,
biokompost og kugjødselkompost. I tillegg er produktet tilsatt
Fullgjødsel® 12-4-18. Dette sikrer rask næringstilgang samtidig
som kompostert kugjødsel sikrer god gjødseleffekt gjennom hele
vekstsesongen.
Roser og sommerblomster som Primula, Flittiglise, Georginer,
Stemor og Isbegonia kan med fordel plantes direkte i Floralux® Kugjødselkompost.

torvtak20tor

FLORELUX - GRANULERT KALK

Spre kalken ut om våren, gjerne før snøen er helt smeltet. Hvis det ikke er tatt jordprøver som viser pH, surhetsgrad, kan en normalt kalke med 25 kg pr. 100 m². Er det derimot mye mose, bruk inntil 40 kg pr. 100 m², og gjenta kalkingen inntil 1-3 ganger i løpet av sommersesongen. La det i så fall gå ca. 4 uker mellom hver kalking. Hvis det er tørt når en kalker, vann godt etterpå. Vær imidlertid oppmerksom på at kraftig kalking vil kunne medføre økt behov for gjødsling. Ta også hensyn til eventuelle surjordsplanter. Er du i tvil, spør gartneren på hagesenteret.

torvtak20tor

FLORELUX - HAGEGJØDSEL

Floralux® Hagegjødsel med mikronæring er en klorfattig gjødsel til bruk over alt i hagen. Floralux® Hagegjødsel er meget godt egnet som gjødsel til blomster, grønnsaker, frukt og bær. Floralux® Hagegjødsel er også meget godt egnet for gressplen. Floralux® Hagegjødsel styrker rotsystemet og fremmer veksten. Gjødsling og kalking motvirker mose i plenen.

Brukerveiledning plen:
April–mai: ca. 3 kg pr. 100 m²
Juni–juli: ca. 2 kg pr. 100 m²
August–september: ca. 2 kg pr. 100 m²

Floralux® Hagegjødsel strøs jevnt utover plenen når gresset er tørt og duggfritt. Husk å vanne etter gjødsling. Andre vekster har ofte større næringsbehov slik at gjødselmengden bør økes noe.

torvtak20tor

HELT GRØNN - PLENFRØ

Egner seg godt der det er mye lek og aktivitet på plenen. Lavtvoksende.

torvtak20tor