Byggevarer

Sandvoll Handel kan levere byggevarer til både små og store prosjekt, alt i frå ulike typar trelastvarer til verktøy, dører og vindauge. Vel kategori under “Byggevarer” i menyen for å lese meir om dei ulike varene me tilbyr.