Betong og tilbehør

Sandvoll Handel kan tilby eit rikt utval av betong, mørtel, betongstein og utstyr til muring. Av praktiske grunnar er ikkje betongprodukt tilgjengeleg i nettbutikken, men stikk innom butikken for å sjå utvalet vårt.