Betong og tilbehør

Sandvoll Handel kan tilby eit rikt utval av betong, mørtel, betongstein og utstyr til muring. Av praktiske grunnar er ikkje betongprodukt tilgjengeleg i nettbutikken, men stikk innom butikken for å sjå utvalet vårt.

Prisliste armering:
 Produkt
Kg/m
Kg
Pris/meter
Pris
Ø 10mm Armering x 6m
0,63
3,78
1484
Ø 12mm Armering x 6m
0,915,4618108
Ø 16mm Armering x 6m
1,619,6630180
Ø 5mm K131 2x5 meter
21449