Nettstad under oppussing

SandvollHandel.no vert for tida pussa opp for å bli meir tilgjengeleg og lett i bruk for våre kundar. I samband med dette arbeidet, som vert gjennomført av MEB design og foto, vil me òg få på plass ein nettbutikk. Me kjem tilbake med meir, og unnskyldar “rotet” medan oppgradering og testing pågår.